GDPR

 

GDPR

 

Co je GDPR?


Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, anglicky General Data Protection Regulation (odtud zkratka „GDPR“), celým názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES je novou celoevropsky přímo závaznou komplexní právní regulací, která výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů. GDPR nabývá účinnosti 25. května 2018. České republice nahradí dosud platný zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Hlavním smyslem tohoto předpisu je vyšší harmonizace úpravy ochrany osobních údajů a posílení práv subjektů údajů, a tedy i kvalitnější kontrola nakládání s osobními daty lidí. Rovněž dochází k přesnějšímu stanovení povinností správců a zvýšení sankcí za jejich porušení.


Co je úkolem pověřence pro ochranu osobních údajů

Prací pověřence je dohled nad zpracováním OÚ, informační a poradenská činnost. Na pověřence se mohou s dotazy a žádostí o radu obracet správci/zpracovatelé OÚ, subjekty OÚ (tedy fyzické osoby, jejichž osobní údaje se zpracovávají), a také dohledový úřad - Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Pověřenec monitoruje, zda zpracování OÚ probíhá v souladu s právními předpisy, ale nenese za ně odpovědnost, ta zůstává na bedrech správce/zpracovatele.

 

V situacích, kdy správce/zpracovatel musí vypracovat posouzení vlivu určité činnosti na ochranu OÚ, dává k němu pověřenec svůj posudek. Tento posudek sice není pro správce/zpracovatele závazný, musí se s ním však argumentačně vypořádat v dokumentaci k posouzení. Nařízení GDPR stanovuje jen minimální rozsah pravomocí pověřence, avšak úkolů ve věci ochrany OÚ může vykonávat daleko více.

 

TIME2GROW.CZ


sídlo: Masarykova 413

Kačice 273 04

IČ: 951161

info@time2grow.cz

+420777570347

+420730771778

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright & WebDesign #holkyzTime2grow

Tohle už znáte. I my používáme cookies. Chceme vám poskytovat lepší služby, personalizovat pro vás reklamu a rády analyzujeme návštěvnost. Používání webu bereme jako souhlas. Může být?

Jasně